Quyền lợi của đại lý

Trong quá trình hợp tác, Unibar sẽ đem những ưu đãi, hỗ trợ tốt nhất để giúp quý đại lý có thể thực hiện công việc một cách dễ dàng.

Đại lý cần đảm bảo

Bên cạnh các quyền lợi chúng tôi cung cấp, Unibar cũng mong các đại lý có thể thực hiện các điều sau:

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

Chính sách giá bán lẻ

01

Các Đại lý phân phối các sản phẩm của Unibar, vui lòng niêm yết giá bán lẻ theo giá niêm yết trên website chính thức của chúng tôi.

02

Đối với các Đại lý không tuân thủ đúng giá bán lẻ, chúng tôi sẽ dừng cung cấp các sản phẩm để đảm bảo sự ổn định của thị trường.

Chính sách giá đại lý

01

Đối với đơn hàng có số lượng dưới mức tối thiểu, giá Đại lý là giá bán lẻ niêm yết của sản phẩm.

02

Áp dụng chính sách chiết khấu cho Đại lý theo tổng số lượng của từng mã sản phẩm trong một tháng kinh doanh.

03

Thời gian áp dụng chiết khấu từ ngày 1 của tháng phát sinh đơn hàng đầu tiên.

04

Căn cứ vào báo giá Đại lý của từng sản phẩm, số tiền chiết khấu sẽ được tổng hợp vào cuối tháng và khấu trừ trực tiếp vào đơn hàng đầu tiên của tháng tiếp theo.

05

Bảng báo giá Đại lý có thể thay đổi. Trong trường hợp có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trước ít nhất 7 ngày.

Đăng ký để trở thành đại lý của chúng tôi!