Hiển thị kết quả duy nhất

22.900.000,00 
23.900.000,00 
23.900.000,00 
27.900.000,00 
28.900.000,00 
28.900.000,00 
23.500.000,00 
32.500.000,00 
44.000.000,00